Besiktning av hus

Vad innebär en husbesiktning?

En husbesiktning är en grundlig genomgång av ett hus där en besiktningsman undersöker och bedömer husets skick och identifierar eventuella problem. Det är en viktig del av att köpa eller sälja ett hus, och det kan ge en inblick i eventuella framtida kostnader och underhållsbehov.

Anledningar till att genomföra en besiktning

Det finns flera anledningar till att genomföra en husbesiktning, till exempel:

 1. Innan man köper eller säljer ett hus
 2. Efter en renovering eller ombyggnation
 3. För att bedöma underhållsbehov och för att planera för framtida kostnader
 4. För att upptäcka dolda problem och skydda sig mot dyra överraskningar i framtiden

Välja en besiktningsman

När du väljer en besiktningsman är det viktigt att tänka på följande:

Certifieringar och erfarenhet

Se till att besiktningsmannen har rätt certifieringar och erfarenhet för att kunna genomföra en korrekt och grundlig besiktning. En bra besiktningsman har gedigen kunskap om byggteknik, byggregler och olika typer av hus.

Personliga rekommendationer

Fråga vänner, familj och kollegor om de kan rekommendera en bra besiktningsman. Det kan ge dig en bra bild av deras arbete och hur nöjda tidigare kunder har varit med deras tjänster.

Besiktningsprocessen

En husbesiktning består av flera delar: förberedelser inför besiktningen, själva besiktningen och uppföljning efter besiktningen.

Förberedelser inför besiktningen

Innan besiktningen är det viktigt att förbereda huset. Se till att alla utrymmen är tillgängliga för besiktningsmannen, inklusive vind, källare och alla rum. Ta bort eventuellt skräp och möbler som kan hindra inspektionen av väggar, golv och tak. Det är också en bra idé att samla ihop alla viktiga dokument, såsom bygglov, ritningar och garantier, som besiktningsmannen kan behöva titta på.

Under besiktningen

Under själva besiktningen går besiktningsmannen igenom huset och undersöker dess skick. Detta inkluderar att titta på:

 1. Grund och stomme
 2. Väggar, golv och tak
 3. Fönster och dörrar
 4. Ventilationssystem
 5. VVS och elsystem
 6. Uppvärmningssystem
 7. Dränering och avlopp
 8. Eventuella tecken på fukt, mögel eller skadedjur

Besiktningsmannen kommer också att använda sig av olika verktyg och instrument för att mäta fukt, kontrollera elsystemet och upptäcka eventuella dolda problem.

Efter besiktningen

När besiktningen är avslutad kommer besiktningsmannen att sammanställa en rapport där de redogör för sina observationer och eventuella problem de har upptäckt. Rapporten bör innehålla detaljerad information om husets skick samt rekommendationer för eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Vanliga problem som upptäcks vid en husbesiktning

Det finns en rad problem som ofta upptäcks vid en husbesiktning. Här är några av de vanligaste:

Fukt och mögel

Fukt och mögel är vanliga problem i många hus. De kan orsakas av dålig ventilation, läckande rör, otäta fönster eller problem med dränering och avlopp. Om dessa problem inte åtgärdas i tid kan det leda till skador på huset och även hälsoproblem för dem som bor där.

Elsystem

Elsystemet i ett hus kan vara en källa till problem, särskilt i äldre hus där elinstallationer kanske inte uppfyller dagens krav. Besiktningsmannen kommer att kontrollera elsystemet för att säkerställa att det är säkert och uppfyller gällande normer.

Tak och takkonstruktion

Tak och takkonstruktioner är viktiga delar av ett hus och behöver regelbundet underhåll för att förhindra läckor och skador. Besiktningsmannen kommer att undersöka takets skick, takbeläggningens livslängd och eventuella tecken på skador eller läckor.

Besiktningens betydelse vid husköp

En husbesiktning är en viktig del av husköpsprocessen eftersom den ger köparen en tydlig bild av husets skick och eventuella problem som behöver åtgärdas. Genom att genomföra en besiktning kan köparen undvika obehagliga överraskningar och förhandla om priset utifrån de eventuella kostnader som upptäckta problem kan medföra.