Radonbesiktning hemma

Om din radonmätning visar att radonhalterna är höga, så bör du överväga att genomföra en radonbesiktning. Det är en enkel process som utförs på plats i ditt hem eller fastighet och innebär att en expert undersöker radonhalterna för att fastställa vilka åtgärder som behöver vidtas för att lösa problemet. Syftet är att identifiera lämpliga saneringsåtgärder för att minska radonhalterna till säkra nivåer.

Vid en radonbesiktning får du hjälp av en besiktningsman att identifiera hur radon tränger in i ditt hem och hur det kan avlägsnas. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och vatten, så besiktningen innefattar en genomgång av huskonstruktionen och en undersökning av fastigheten. Ventilationen kontrolleras, eventuella läckor söks och gammastrålning från byggnaden mäts också. När allt är klart, presenterar besiktningsmannen en rapport med rekommenderade åtgärder för att åtgärda problemet. Beroende på var radon kommer från, kan det finnas olika sätt att genomföra radonsaneringen. Efter besiktningen och saneringen är det viktigt att göra en kontrollmätning för att säkerställa att radonhalterna har minskat och att radonsaneringen var effektiv.

För att förbereda dig inför en radonbesiktning, se till att ha din mätrapport eller protokoll från radonmätningen tillgänglig. Besiktningsmannen kommer att behöva komma åt golvbrunnar, vattenledningar, el och inspektionsluckor, så det är en bra idé att förbereda tillgängligheten till dessa i förväg. Andra dokument som kan vara till nytta att ha till hands är planritningar över bostaden/fastigheten och byggnadsbeskrivningar.

Om du har inte gjort en radonmätning på över tio år eller har genomfört renoveringar eller ombyggnationer som kan ha påverkat radonhalten i inomhusluften, rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att en ny mätning utförs. Det finns inga lagkrav som kräver regelbundna radonmätningar i bostäder.

Syftet med en radonmätning är att avgöra om radonhalten i bostaden överstiger referensnivån på 200 Bq/m3. Att genomföra en mätning är det enda sättet att fastställa om det finns radon i din bostad, och radon kan komma från marken, byggnadsmaterial och vattnet.

För att få ett tillförlitligt resultat rekommenderas att en radonmätning i en bostad utförs under eldningssäsongen från oktober till april, och mätperioden bör pågå i minst två månader.