Så får du koll på luften

Dålig luftkvalitet inomhus kan orsaka flera hälsoproblem. Några vanliga hälsoproblem som kan uppstå på grund av dålig luftkvalitet inomhus kan irritera dina luftvägar och orsaka hosta, andfåddhet, astma och andra andningsproblem. Dålig luft kan irritera ögonen och näsan, vilket kan orsaka rinnande ögon, nästäppa och nysningar. Det kan också orsaka trötthet och koncentrationssvårigheter. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att förbättra luftkvaliteten inomhus och minska risken för hälsoproblem.

Det finns flera saker du kan göra för att förbättra luftkvaliteten i ditt hem och minska risken för hälsoproblem:

  1. Ventilation: Se till att ditt hem har tillräcklig ventilation genom att öppna fönster och dörrar. Du kan också installera en ventilationssystem eller luftrenare för att filtrera luften och avlägsna föroreningar. Öppna fönster och dörrar regelbundet för att släppa in frisk luft och få ut gammal luft. Detta är särskilt viktigt efter matlagning, duschning eller om många personer befinner sig i samma rum.  Det är viktigt att rengöra ventilationskanalerna regelbundet för att undvika att damm och smuts samlas där. 
  2. Röknin g: Undvik rökning inomhus och undvik att vara i närheten av rökare. Rökning är en stor källa till föroreningar i luften och kan orsaka hälsoproblem.
  3. Städa: Städa regelbundet för att minska damm och mögelsporer i hemmet. Använd en dammsugare med HEPA-filter och torka av ytor med en fuktig trasa för att undvika att damm sprids i luften.
  4. Kontrollera luftfuktigheten: För hög eller för låg luftfuktighet kan orsaka hälsoproblem. Se till att luftfuktigheten är mellan 30-60% för att undvika problem som mögel och torra slemhinnor.
  5. Undvik starka kemikalier: Undvik användning av starka kemikalier som rengöringsmedel, parfymer och aerosoler. Dessa kan orsaka irritation i ögon och luftvägar.
  6. Använd växter: Vissa växter kan hjälpa till att rena luften och avlägsna föroreningar. Exempel på sådana växter inkluderar fredskalla och gullranka.

Genom att vidta dessa åtgärder kan du förbättra luftkvaliteten i ditt hem och minska risken för hälsoproblem.

Relaterad information
OVK besiktning
Radonmätning