Snickare – 3 vanliga frågor du kanske har inför att anlita en

Vilka uppdrag kan en snickare hjälpa mig med?

En snickare kan hjälpa dig med en mängd olika uppdrag relaterade till byggande och renovering. Några exempel på uppdrag som en snickare kan hjälpa dig med är:

 • Bygga nya trästrukturer som tak, väggar, golv och trappor
 • Renovera och reparera befintliga trästrukturer
 • Montera fönster, dörrar och köks- och badrumsinredning
 • Tillverka och installera skåp och hyllor
 • Måla och tapetsera träytor
 • Anlägga trädgårdar och utomhusstrukturer
 • Utföra allmänna byggnadsarbeten

Snickaren kan också hjälpa dig med att planera och designa ditt projekt, och ge råd om materialval och kostnader. Det kan också hjälpa dig att få tillstånd och godkännanden som krävs för ditt projekt.

Vilka olika typer av snickare finns det?

Det finns flera olika typer av snickare med varierande specialisering och fokus. Här är några exempel:

 • Allmän snickare: En allmän snickare är utbildad och kvalificerad att utföra ett brett spektrum av snickararbeten, inklusive byggande av nya trästrukturer, renovering och reparation av befintliga trästrukturer, montering av fönster, dörrar och köks- och badrumsinredning, tillverkning och installation av skåp och hyllor, målning och tapetsering av träytor, anläggning av trädgårdar och utomhusstrukturer och utförande av allmänna byggnadsarbeten.

 • Tak snickare: En tak snickare är specialiserad på att bygga, reparera och underhålla tak. De är utbildade och kvalificerade att arbeta med olika typer av takmaterial, inklusive tegel, plåt och trä.

 • Golv snickare: En golv snickare är specialiserad på att lägga, reparera och underhålla golv. De är utbildade och kvalificerade att arbeta med olika typer av golvmaterial, inklusive trä, laminat, klinker och parkett.

 • Inrednings snickare: En inrednings snickare är specialiserad på att tillverka och installera möbler och inredning i trä, som köksskåp, soffor, sängar och hyllor.

 • Trädgårdsnickare: En trädgårdsnickare är specialiserad på att skapa och underhålla trädgårdar, inklusive anläggning av trädgårdar och utomhusstrukturer, såsom uteplatser, gångar, trädgårdsstaket och trädgårdsbroar.

 • Timmerhus snickare: En timmerhus snickare är specialiserad på att bygga, reparera och underhålla timmerhus, som är byggda med timmerstockar.

Dessa är bara några exempel på olika typer av snickare, det finns många fler specialiseringar och varje land kan ha sina egna utbildning och kompetenser.

Vad menas med trästrukturer?

Trästrukturer är de delar av byggnaden som är tillverkade av trä och som utgör stommen i byggnaden. Trä är ett vanligt byggmaterial som används för en mängd olika delar av en byggnad, inklusive:

 • Tak: det översta lagret som täcker byggnaden och skyddar den mot väder och element.
 • Väggar: de vertikala delarna av byggnaden som bildar rummen och skiljer dem från varandra.
 • Golv: det horisontella lagret som bildar underlaget för rummen i byggnaden.
 • Trappor: de vertikala och horisontella delarna som förbinder olika nivåer i byggnaden.
 • Balkar och sparrar: de vertikala och horisontella delarna som bär taket och golven.
 • Timmerväggar: väggar som är byggda av timmerstockar.

Dessa trästrukturer kan vara synliga eller dolda, men de är alla viktiga för att ge styrka och stöd till byggnaden.