Distansutbildningar blir allt mer populärt – fördelarna och möjligheterna är många

Om man är intresserad av att byta bana mitt i livet eller bara addera lite extra kunskap och kompetens till sitt CV kan distansutbildningar vara en potentiell lösning. Att utbilda sig på distans blev normen under pandemin, men faktum är att även om vanlig utbildningar har gått tillbaka till klassrummen finns det fortfarande goda möjligheter för den som är intresserad av att utbilda sig helt och hållet på distans. 

Distansutbildningar har länge varit tillgängligt för kunskapstörstande elever, men och med att datorer och internet har fått en allt mer framträdande roll i samhället har det också blivit lättare att utbilda sig helt på distans. Det finns en lång rad olika saker att läsa när man pluggar på distans, med allting från internationella relationer till Socialpedagogisk distansutbildning. I den här texten kommer vi prata mer om distansutbildningar, dess fördelar och för vem den här typen av lösning kan fungera som ett bra alternativ. 

Distansutbildningar gör det möjligt att studera utan att flytta 

Även om Sverige har en lång rad av olika universitet och högskolor spridda från norr till söder betyder detta inte att alla i landet bor i närheten av ett lärosäte eller har möjligheten att pendla för att ta del av sin utbildning. Distansutbildningar gör det möjligt för vem som helst att studera oavsett var i landet som de bor och hur deras liv ser ut. Att kunna ta del av en förstklassig utbildning inom allting från grafisk design till humanistiska ämnen för samhället frammåt. 

Är distansutbildningar CSN-berättigade? 

I de allra flesta fallen så är svaret på den här frågan ja. Det finns dock vissa kurser och liknande som inte täcks in av CSN, så det är viktigt att du sätter dig ner och räknar på din ekonomi och om det går ihop utan lån.  

Två olika utbildare som man kan välja bland 

Det finns primärt två olika typer av utbildare att välja bland. Den första är högskolor och universitet och på dessa läser man kurser eller program på samma sätt som man gör när man pluggar på plats. Detta är ett populärt alternativ eftersom att det gör att man får samma behörighet som när man pluggat på plats. 

Nackdelen med detta är dock att man inte kan plugga efter sitt eget schema, då majoriteten av utbildningen sker under dagtid. Om man istället vänder sig till en fristående utbildare får man möjligheten att studera efter sitt eget schema när det passar en själv. 

Så gör man för att börja plugga på distans 

Om du är intresserad av att börja plugga på distans har du som tidigare nämnt två val och det är klokt att kika igenom olika alternativ. Om du tror att en kortare kurs där du själv får bestämma kring vilka tider som du studerar på är rätt väg att gå är det bara att klicka på länken i början av den här texten. Då tas du till Distansinstitutiet, ett välrenomerat och och respekterad extern utbildare. Om du är intresserad av att läsa någonting som ger högskolepoäng eller någonting som är mer invecklat är det istället bättre att vända sig gentemot antagning.se. Där kan du se en överblick kring olika högskolor och universitet och vad som erbjuds.